Opis Zakładu

Zakład Bibliologii powstał  w 2010 roku. Pracownicy Zakładu prowadzą badania w trzech głównych tematach. Przede wszystkim w zakresie historii książki rękopiśmiennej i bibliotek w starożytności, a w epoce nowożytnej książki drukowanej i rękopiśmiennej. Drugim tematem jest historia bibliotek Pomorza i Kujaw, a trzecim jest historia introligatorstwa, głównie gdańskiego w okresie cechowym i wybitnych postaci introligatorów. 

Uniwersytet Kazimierza Wielkiego, Zakład Historii Książki i Bibliotek,

ul. Szymanowskiego 3, 85-074 Bydgoszcz, tel.: 52 32 66 436